รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) สถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล อำเภอแกลง จังหวัดระยอง