สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2565

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2565 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา แนวปฏิบัติให้ในทิศทางเดียวกันและข้อราชการจาก สพฐ. โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด