สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมประชุม ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายเร่งด่วน สพฐ. โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และข้อราชการ และกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 โดยผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่