สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี นายอภินันทิชัย  แกระหัน และ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 เพื่อรับทราบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. สู่การขับเคลื่อน และแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่