โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้