โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนของโรตารี ภาค 3350

ด้วยภาค 3350 โรตารีสากล ได้ดำเนินการโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปี รับสมัครนักเรียนไทย และรับนักเรียนต่างชาติมาเรียนในโรงเรียนมัธยม ในการนี้ เชิญชวนนักเรียนชั้มมัธยมปลายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาค 3350 สมัครเพื่อสอบแข่งขันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปี เพื่อเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ช่วงเดือนสิงหาคม 2566 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่