สพป.ลำปาง เขต 1 จัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17  กันยายน  2565 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันตา  ในนามตัวแทนของคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการจัดแข่งขันครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท พร้อมนี้มีภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว
ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

การแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในจังหวัดลำปาง จำนวน  108 โรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 2,743 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศด้านต่างๆ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นำไปสู่การแข่งขันต่อไป สำหรับการแข่งขันมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 และวันที่ 24 กันยายน  2565 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันจากโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนพิชัยวิทยา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง
เขต 1