สพป.กรุงเทพมหานคร จัดงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 65”

วันที่ 17 กันยายน 2565 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมและกล่าวรายงาน งาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 65” โดยมี นายกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติกล่าวมุทิตาจิต พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่่ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร