สพม.เลย หนองบัวลำภู สนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 กองทุนสะพานบุญ สพม.19 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ร่วมสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตามโครงการ CSR พสบ.3 กองทัพภาคที่ 2 ของครอบครัวเด็กชายเกียรติชัย พระโนลาด บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ 10 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ หนองบัวลำภู

……………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางสุภาพร ภากระจ่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ