ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลนวัตกรรม (Learning and Sharing Space) ด้วยกระบวนการ Mint Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหา Learning Loss สพป.ลำปาง เขต 2  ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 กันยายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลนวัตกรรม (Learning and Sharing Space) ด้วยกระบานการ Mint Hackathon เพื่อแก้ไขปัญหา Learning Loss ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โดยมี นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ
ทั้งนี้ มีวิทยากรกระบวนการที่ผ่านการแข่งขันรายการ MOE Mini Hackathon 2022 มาให้ความรู้กับครูโรงเรียนในสังกัดที่สนใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนวและการแก้ปัญหา Leaning Loss จำนวน 99 คน และมีหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปางให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง

เสาวรีย์ ศรีจันทร์
Latest posts by เสาวรีย์ ศรีจันทร์ (see all)