ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ 1 ปี

ครั้งที่ 2

+++++วันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการประเมิน มีนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานกรรมการ นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เลขานุการ  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมิน  ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง  เรวดี…ภาพ / ข่าว