สพม.เพชรบูรณ์ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม 2

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565 โดย นายประทิน เหลืองทอง ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนางสาวยลพัชร์ มีเนน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมพร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานฯ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งในระดับภาคเหนือต่อไป โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 232 กิจกรรม โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 35 โรงเรียน

Latest posts by ดนัยฤทธิ์ พิลา (see all)