เลขาธิการ กพฐ. ร่วมเปิดโลกวิชาการ สพป.มค. 1 วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สพป.มค. 1 วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 และการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนงานที่สำเร็จเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มี Best Practices ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (สพป.มค. 1) ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ขอขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ จากโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม