สพม.เพชรบูรณ์ เปิดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 70 ประจำการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม 1

สพม.เพชรบูรณ์ เปิดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 70 ประจำการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม 1

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 70 ประจำการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 โดย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนเพชรพิทยาคม กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนางสาวยลพัชร์ มีเนน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และเยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานฯ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งในระดับภาคเหนือต่อไป โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 โรงเรียน

Latest posts by ดนัยฤทธิ์ พิลา (see all)