สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (วังดินสอ) นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษานำองค์ความรู้บูรนาการและขยายผลให้กับเพื่อนนักเรียนในสังกัดด้านการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD – 19) และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย มีผู้เข้าร่วมจากนักเรียนแกนนำสภานักเรียนและครูที่ปรึกษา จำนวน 19 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 38 คน และได้รับเกียรติจาก นายเมธัส ตาเขียววงศ์ นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต จ.พิษณุโลก นายวิทวัส บุญธรรมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงาน ปปส.ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก และนายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร