คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา.09.30 น.นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) พร้อมด้วยนายนาคพงษ์ จงกลาง ผอ.ร.ร.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และนางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ผอ.ร.ร.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  รายนางพัชรินทร์ วรรณชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ