ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรอง ผอ.เขตพื้นที่

วันที่  21  กันยายน  2565  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  / ประธานคณะกรรมการบริหารเขตตรวจราชการที่  13  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ครั้งที่ 2)  ในระยะเวลา  1  ปี  ราย  นายสุดใจ  อ่อนฤาชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  โดยใช้การประเมินออนไลน์  ผ่านระบบ  Zoom  Meeting  ณ ห้องประชุม  Conference  สพป.สุรินทร์ เขต 1