สทร.โดย(ศพก.) จัดการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(ศพก.) ได้จัดการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2…โดยมีนายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ให้เกียรติเป็นประธานดำเนินการประชุม ร่วมกับนายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย.