สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่รวบรวมผลงานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วันที่ 22 กันยายน 2565 คณะกรรมการผู้รวบรวมผลงานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประกอบด้วย นายสุรินทร์ จาดเปรม นายกสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอบางระกำ นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนที่ 9 นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และทีมศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 นางอมรรัตน์ ทิพย์ชื่น นายวาริช รัตนกรรดิ และ นางสาวสิรินทร์นิชา ดีทุ่ง ลงพื้นที่รวบรวมผลการพัฒนางานฯ กลุ่ม 9 สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0DdATazGAu2hMWhv1CFka54ZT5yW1p3iZDGipuuq9N8bPveCRtAHuD7X7hAc34ajxl&id=100057782674634