สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม