สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมรับฟัง ตอบข้อสงสัยกิจกรรม MOE Challenge