ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรณีนักเรียนเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน  2565 เวลา 11.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กรณีนักเรียนเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว จำนวนเงิน 5,000 บาท มอบให้กับครอบครัว เด็กหญิงอนุษรา  ลอยใหม่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อำเภอ ซับใหญ่  ฌาปนกิจศพ ณ วัดป่าวังขื่อ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ