ต้อนรับคณะสพม.พะเยา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

+++++วันที่ 22 กันยายน 2565  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยบุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมต้อนรับคณะจาก สพม.พะเยา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การบริหารจัดการตามมาตฐานตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอื่นๆ  ให้กับคณะศึกษาดูงาน ตลอดจนมีการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยตามกลุ่มต่างๆ  ซึ่งมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยา เป็นหัวหน้านำคณะในการศึกษาดูงานในครั้งนี้    เรวดี…ภาพ/ ข่าว