สพป.ลำพูน เขต 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ” ครูอาวุโส ” 2565

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” ผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในพิธีมีการสืบชะตาตามประเพณีล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคล มีการมอบโล่ เกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 30 ท่าน พร้อมกันนี้ผู้เกษียณอายุราชการได้มอบเงินจำนวน 34,500 บาท ให้กับกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2