ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการ เรียนการสอน สภาพแวดล้อม ห้องเรียน สื่ออุปกรณ์ อาหารกลางวัน อาหารเสริมนมของโรงเรียนวัดบางสะพานฯ และโรงเรียนบ้านเนินสะอาด สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู ณ โรงเรียนวัดบางสะพานฯ และโรงเรียนบ้านเนินสะอาด