สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่รวบรวมผลงานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้รวบรวมผลงานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประกอบด้วย ดร.อุทัย ไทยกรรณ์ นายกสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองพิษณุโลก นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางสาวรวีภัสร์ เนียมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่รวบรวมผลการพัฒนางานฯ กลุ่ม 3 สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ณ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022N5zP3gqf64jon1xxrXbjRDdYbpyaG7mUdfBMKEtvMh4UTCERj3eqnezV1qD7auTl&id=100057782674634