สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่รวบรวมผลงานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้รวบรวมผลงานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประกอบด้วย นางปิยนารถ สุขม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายอภิวัฒน์ บึงมุม ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่รวบรวมผลการพัฒนางานฯ กลุ่ม 1 สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ณ โรงเรียนวัดมหาวนาราม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wwYvhkv5V4dRDsfPErmy8yBBAq72ZkpPhwujWfD6yK93R55HAV3wFw9cVUGyFMWQl&id=100057782674634