สพฐ. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ สพฐ. เข้าร่วมในพิธี

สำหรับพิธีมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้เกษียณอายุราชการที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายพิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ รวมจำนวน 55 คน

พร้อมกันนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวว่า ในนามของ สพฐ. ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและแรงสติปัญญาในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ และการศึกษายังเป็นเครื่องมือเดียวที่เปลี่ยนศักยภาพมนุษย์ให้เติบโตไปในวันข้างหน้า เปลี่ยนคนด้อยโอกาสเป็นคนได้โอกาส เปลี่ยนคนไม่รู้ให้รู้ เปลี่ยนคนทำไม่เป็นให้เป็น และวันนี้ท่านทั้งหลายได้ทำสิ่งนั้นจนเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผมขอยินดีกับทุกท่านที่เกษียณอย่างสง่างามปลอดจากทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยจากกฎกติกาทั้งหลาย และปลอดโรคผ่านโควิด-19 มาได้อย่างมากมาย ทั้งนี้ ในโอกาสเกษียณอายุราชการของท่านทั้งหลาย ผมขอให้ท่านไม่ลืม สพฐ. ให้คิดเสมอว่า สพฐ. คือบ้านของทุกคน แล้วเราจะกลับมาเยี่ยมบ้านหลังนี้ซึ่งเราได้ร่วมกันสร้างมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ขอให้ท่านระลึกนึกถึงว่าที่แห่งนี้คือบ้านหลังที่ 2 ของท่าน เมื่อท่านเกษียณไปก็ยังมีน้อง ๆ ทุกคนที่นี่ ที่จะเป็นน้องที่คอยดูแลพี่ ๆ ที่จะกลับมาเยี่ยมเยือนเรา หากมีงานสิ่งใดที่เราขาดซึ่งประสบการณ์และความรู้ความสามารถ อาจจะต้องขอพึ่งพาความรู้ความสามารถของทุกท่านได้มาช่วยต่อเติมต่อยอดบ้านหลังนี้ต่อไป

ดูภาพงานเกษียณ สพฐ. เพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1GCvOOMFtG-dMMGNKhXBAXTv8ASHZCP-O?usp=sharing