สพป.ลำปาง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กันยายน 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 โดยมีนายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
เป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 1/2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ สพป.ลำปาง เขต 2

เสาวรีย์ ศรีจันทร์