สพม.พิจิตร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร พร้อมด้วยนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 โดยจัดประชุมชี้แจงแนวทาง นโยบบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนใน 8 สาระการเรียนรู้ของครู้ผู้สอนโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยาพร้อมทั้งให้แนวคิด ข้อคิด วิธีการปฏืบัติในการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร