สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาชีวศึกษาเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และร้านกาแฟ “K Farm Koffee” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเกษตรและวิทยาลัยประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมเปิดร้านกาแฟ “K Farm Koffee”  ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสถานที่ฝึกประสบการณ์สำหรับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณ พนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมอาชีวศึกษาเกษตรและวิทยาลัยประมง สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับคณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวเกษตรและวิทยาลัยประมงสังกัดอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)