ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ สกศ.ไทย Facebook และ YouTube “สภาวะการศึกษาไทย สกศ.” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่