สพป.ลำปาง เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สุโขทัย เขต 2

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำคณะโดย นายประเสริฐ จั่นแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต้นแบบในการบริหารจัดการ และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต  1