ขอเชิญส่งผลงานการประกวดภาพวาดหัวข้อ “ของขวัญ (Gifts)”จัดโดย มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 1 – วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
ได้ที่ : สํานักงานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ชั้น 1 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
โรงพยาบาลศรีธัญญา เลขที่ 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบและลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pZYynGxYuA75nUFpSBiyP5NSZdSViEmP