สพป.สกลนคร เขต 2 จัดงานมุฑิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จัดงานมุฑิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 165 คน บุคลากรทางการศึกษา 3 ราย ผู้บริหารสถานศึกษา 18 ราย ข้าราชการครู 129 ราย และลูกจ้างประจำ 15 ราย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เกษียณอายุราชการ โดยท่าน พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2