กอล์ฟการกุศล “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2565 สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลตามโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอนุพงษ์ วาวงษ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกอล์ฟ กัซซัน พาโนรามา ลำพูน ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลตามโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบาก และเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 131 คน