ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช นรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกิดแนวคิดและประสบการณ์ นำไปปรับใช้กับบทบาทหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด และเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา มีลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมจำนวน 36 คน ในโอกาสนี้ท่านประธานได้มอบของที่ระลึกกล่าวมุทิตาจิตแก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ