สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพร เชิญร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา “ชุดความคิดใหม่ (New Mindset)”