สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

+++++วันที่ 27 กันยายน 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดประชุมสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบาย ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการวางแผนทางการเงิน โดยมีนางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธาน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และได้รับเกียรติจากนายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และมีการเสวนา“การบริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นางสุคนธ์ เทพณรงค์  ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นายพรนิมิตร  คันเต็ง รองนายกเทศมนตรีเมืองพังงา นายก้องเกียรติวงศ์หนองเตย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีพังงา และนางนันทกานต์ บูรพชนก ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมโรงแรมเลอ เอราวัณ อ.เมือง จ.พังงา   เรวดี…ภาพ/ข่าว

.