สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

เมื่อวานที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ของ นางรุ่งทิวา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานกเขียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนโรงเรียนบ้านนานกเขียน อ.เมือง จ.มหาสารคาม