ประชาสัมพันธ์โครงการ Gamer to Coder เพื่อพัฒนานักเล่นเกม สู่การเป็นโปรแกรมเมอร์