สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินผลการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ 3)

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ 3) โดยมี นายดีเด่น ชัยชนะ และนายสฤษดิ์ ใจหาญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ 3) ณ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 (COVID-19) โดยเคร่งครัด