พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน