สพม.เลย หนองบัวลำภู มอบโล่เพื่อแสดงมุทิตาจิต เชิดชูเกียรติบุคลากรของสถานศึกษาวิชาทหาร

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนปากชมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย ผกท.พ. ไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานมอบโล่เพื่อแสดงมุทิตาจิต เชิดชูเกียรติบุคลากรของสถานศึกษาวิชาทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเลยของมณฑลทหารบกที่ 28 เกษียณอายุราชการจำนวน 7 นาย และกำลังพลหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 เกษียณอายุราชการ จำนวน  1  นาย

ประกอบด้วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ จำนวน 6 นาย ได้แก่ ผกท.พ. ไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ผกท.พ.อนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเลย ผกท.พ.วิชัย ปุรัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  ผกท.พ.สุนทร แดนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา  ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา  และ ผกท.พ.ปวัฒิพงษ์ สุขปื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านบุ่งไสล่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 นาย ได้แก่ ผกท.ภควัต เทศน์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กำลังพล นฝ.นศท.มทบ.28 จำนวน 1 นาย ได้แก่ พ.ท.อุทาน ทุมสวัสดิ์ ประจำ บก.มทบ.28 อดีต รองผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28

………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผช.ผกท.ภัทรวดี สุวรรณดี โรงเรียนเชียงคาน