ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานกฎหมายและคดี ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกศิลา   อ.เจริญศิลป์   จ.สกลนคร  เพื่อตรวจติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมให้ข้อเสนอแนะ กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครูในศูนย์เครือข่ายที่ 1 โดยมีนายชายชาญ  อิ่มรักษา ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 1 คณะครู ให้การต้อนรับ