คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม “ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565  นายธิติวุฒิ นาคุณทรง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย  นายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ และ นางสำอาง คำเสียง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยแย้  ประธานเครือข่ายโรงเรียนไทรทอง  เป็นคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม “ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐาน” (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกวิทยฐานะ เครือข่ายโรงเรียนไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ