สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ ดวงแสง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)