สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

🕗 วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

📸 ภาพ/ข่าว : นางภัชราวดี ชาลี กลุ่มนโยบายและแผน