สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.15 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดดำเนินกิจกรรมเขตพื้นสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ สงบนิ่ง แผ่เมตตา ร้องเพลงสดุดีจอมราชา แล้วกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ในโอกาสนี้นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ ได้กล่าวขอบคุณและกราบลา ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัด ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.นครนายก ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ในการนี้ ท่าน ผอ.เขต สพป.นครนายก ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและเงินกองทุนช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย และได้แนะนำบุคคลากรกลุ่มนโยบายและแผนที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในวันนี้ ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 3