ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนอาหารเสริมนม โดยมี คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย รายงานข้อมูล พร้อมนำเยี่ยมชม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป.พิษณุโลก เขต 2